Een taxatie laten uitvoeren?

De deskundige taxateurs van Goedhart Makelaars & Taxateurs voeren graag een deskundige taxatie uit van uw pand in Leiden, Kaag & Braassem en Hoofddorp en omgeving. Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object, bijvoorbeeld huizen, kunstwerken en verzamelobjecten. Een taxatie van een object is belangrijk wanneer men dit wil kopen, financieren, verkopen of verzekeren. In het geval van woningen wordt dit gedaan door een taxateur. Een makelaar geeft enkel een waardebepaling. Een waardebepaling is een inschatting van de waarde die een woning heeft, vergelijkbare objecten in de omgeving en de ervaring van de makelaar zijn hierbij bepalend.

Een betrouwbare taxatie door een gecertificeerde Register Taxateur

Wij hebben meerdere gecertificeerde Register Taxateurs in huis die een taxatie van uw woning kunnen verzorgen. Wij stellen altijd een taxatierapport op dat geaccepteerd wordt door banken, verzekeraars en overheidsinstanties waaronder onder andere ook de Belastingdienst. Goedhart Makelaars & Taxateurs is aangesloten bij het NWWI (Nationaal Woning Waarde Instituut), waardoor wij ook taxaties verzorgen voor uw financiering (eventueel met NHG), Woningbouwcorporaties en voor Bijzonder Beheer.

Het nut van een taxatierapport

Een taxatierapport is nodig in bijzonder veel gevallen, vandaar dat het belangrijk is om deze taxatie uit te laten voeren door een betrouwbaar, professioneel en deskundig makelaar uit Leiden. De rapporten die onze SCVM gecertificeerde taxateurs opstellen zijn benodigd voor de volgende zaken:

 • De taxatie voor de (ver)koop van een woning.
 • De taxatie voor de overdracht van ouders naar kinderen.
 • De taxatie voor de overdracht van privé naar B.V. of andersom.
 • De taxatie in verband met overlijden.
 • De taxatie voor de belasting.
 • De taxatie voor een scheiding of deling van de eigendommen.

U kunt daarnaast ook voor bedrijfsmatige taxaties bij ons terecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • De taxatie voor de aankoop van een bedrijfsobject.
 • De taxatie ter bepaling van de huurwaarde.
 • De taxatie ter bepaling van de beleggingswaarde.
 • De taxatie om de jaarrekening vast te stellen.
 • De taxatie in verband met fusiebesprekingen.
 • De taxatie om het aandelenkapitaal vast te stellen voor bijvoorbeeld een B.V.

Tevens verzorgen wij ook bezwaarschriften voor de Wet Onroerende Zaakbelasting.